Inlägg publicerade under kategorin Radioprat

Av Ulrika - 31 mars 2017 09:00

 

   Andra dagen. 

 

"förr i tiden" brukade jag tipsa om radion. 

Jag kom till och med ihåg var och när bilden

var uppladdad... Har nog gjort några gånger.

 

Jag har i alla fall radio på söndag. Kl.18-20

I Norrköping 89.0 MgHz, men det ska för-

hoppningsvis också gå att lyssna via nätet. Micke

sa att datorn inte får va för ny och bara PC gäller?

 

 http://www.radionorrkoping.se

 

Jag har skrivit ett utkast. Om du vill kan du 

pröva att läsa. Jag började först ta med sångerna,

men insåg att du själv kan leta upp om du vill.  

 

Hej! Underbara, fina, älskade, viktiga, dyrbara

och värdefulla människa!


Jag ville gärna ha med orden i början.

Orden om att du är underbar och älskad. 


Du är dyrbar och viktig. Om ingen annan har sagt

det till dig vill jag gärna vara en som påminner dig.

Kom gärna alltid ihåg att du är älskad av vår Jesus. 


Först lyssnar vi på dagens predikan. 

 

Efter det börjar programmet Hallå medmänniska.

Då som du kan ringa in och nämna något som du

vill ha hjälp i bön med eller du kanske vill berätta något

som du är tacksam för.


Vi kommer även att lyssna på en hel del musik och jag

kommer läsa något Bibelord. 


Ni vet att jag gärna ber som inledning. Jag kan inte, men Gud kan.

Jesus kan. Den Helige Ande är vår hjälpare. 


Gud kan uppmuntra. Gud är den som känner och vet om dig.

Gud är den som gärna vill påminna dig om att Han finns för dig.

Gud vill påminna om att Han älskar dig. 


BÖN - tack att Du känner. Uppmuntra och påminn om Din kärlek. 


—- Predikan 


—- Förunderlig nåd, Pingstväckelsens predikantkör


Det är alltid lite spännande och roligt att skriva och tänka på den här dagen. 


När jag börjar att skriva ner lite vet jag inte riktigt vad som ska komma.


Jag kan känna mig lite nervös. Även om jag ju ofta får uppmuntran från er. 


Men det är lite gott också. Nervöst gott. 


Mest gott. Jag brukar få läsa Bibelord. Jag brukar få lyssna på musik.

Det är nästan som lite radio för mig i förväg. 


Ofta kan jag känna att jag vill göra klart på en gång. Göra och ledig sen. 


Undrar tro om inte pauser man tar är minst lika viktiga.

Du behöver ta paus för att kunna fortsätta vandra.


Jag håller på att skriva en enkel liten bok. Jag började med den i mars 2014

så ni kan nog förstå att den haft många pauser. Jag har varit långsam. 


Jag tror att jag vill leta upp ett Bibelord till dig som handlar om paus och rastplats… 


Det kom att bli så att jag läste mycket i boken Job. Skulle tro att jag delar

några ord ur Job ikväll. Jag tror att jag fick med mig något. 


Job var i en period då han mådde mycket dåligt. Ja han sa till och med

att han önskade att han aldrig hade blivit född. 


Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig. 

Job.3:26


Kan vi inte be en bön för den människa som känner lite på liknande sätt?

Hennes liv är ju värt att leva.


BÖN - om mod för varje människa att leva. 



—- Det enda jag vet


Job hade vänner runt sig som ville hjälpa honom. Deras tal till Job finns nerskrivet.

En av vännerna hette Elifas. Han sa så här:


Tar du illa upp om någon vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord?

Se, många har du väglett, och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp

den som snubblat, och du har gett kraft åt vacklande knän. Men nu gäller det dig,

och du blir otålig, det drabbar dig, och du blir förskräckt. Är inte din gudsfruktan

din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp? Tänk efter: När gick en oskyldig

förlorad,  och var gick de rättsinniga under? 

Job.4:1-7


Ni vet att den här kvällen är först och främst till för dig att ringa in hit

och nämna ditt böneämne. 


Inför de här kvällarna brukar det utöver det bli så att genom det jag

skriver kommer jag att tänka på böneämne. 


Den här tiden kom jag att tänka på pastor och ledare du har.

Jag tror att pastorn har uppmuntrat och inspirerat dig mycket. 


Skulle det inte kunna få passa att be för ledaren? Jag har ett slags schema

att följa när jag ber och läser Bibeln. Det kallas Bibel-app. Säkert är det

någon som vet vad det är.


De föreslår ibland att man ska be för sin kyrkledare. Man ber om beskydd

för denne. Man ber för pastorns familj. Du har säkert någon du särskilt vill

nämna vid namn. 


BÖN - för pastor, ledare. 



—- Här en källa rinner.


I ordet vi läser är det fortfarande Elifas som pratar.

Han som påminde Job om att han ju förut hade uppmuntrat,

men nu nästan som glömt hur Gud är. 


Jag tänker på att Gud aldrig överger eller lämnar. Gud förbinder och helar.  



Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den

Allsmäktiges tuktan. Ty han sargar och han förbinder, han slår

och hans händer helar. 

Job.5:17-18


Jag börjar att tänka på den människa som kanske känner sig slagen.

Hon som kanske börjar att tvivla på om Gud någonsin kommer att vara

med i hennes liv. 


En sak som jag gärna vill be för är en bön om att få vara bevarad från bitterhet. 


BÖN - förbind! Henne som känner sig sårad.



Jag tror att Gud kan tala till dig genom musik och genom Bibelord. 


—- Lova Gud min själ, Pingstväckelsens predikantkör


När jag läst lite i Job förstår jag att vi nog kan lära oss flera saker från hans liv.


Han var prövad, men han visste vem Gud var och hur Gud är. 


Job påminde sig genom sina ord. Jag brukar ibland prata om att skriva ned. Det blir ofta mycket tydligt vad man tror när man skriver ner eller kanske säger och uttalar. 


Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. 

Job 19:25-27


BÖN - tack Jesus att Du lever. Tack att jag, tack att vi, får tillhöra Dig.



—- Min befriare, Bengt Johansson 


Jag kan inte sluta att tänka på att Job genom allt hade en stor och stark tro på sin Herre. 


Han slutade inte tro på att Gud kunde göra mer. Han litade på Guds löften.


Jag är en av dem som vill tro att Jesus, att Gud, kan göra mer i ditt och mitt liv.

Jag vill gärna tro det för dig. 


Vad han vill, det gör han. Han fullbordar vad han har beslutat om mig,

och mycket mer av samma slag

Job 23:13b-14


BÖN - jag är en av dem som vill lita på Dina löften Jesus och tro på att

Du kan göra mer. Mycket mer. 



—- Det är så underbart det namnet Jesus, Pingstväckelsens predikantkör. 


Jag kan förstå att allt som finns att läsa i Job inte är så lätt att förstå. Nu

ikväll läser jag några delar för dig. 


Jag plockar ut ord. Det är väl inte det bästa man kan göra egentligen, men om jag tänker att du och jag har grunden kanske det kan få fungera. 


Min grund är Jesus. Idag är förresten temat för kyrkoåret försonaren.


Ett ytterligare ord från Job får mig faktiskt att tänka särskilt på Jesus och vad

Han har gjort. 


Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen. 

Job 26:13


Kanske har du känt det som att din himmel, din omgivning har varit

grumlig och grå? 


Kanske har du känt det som att ormen, djävulen, har förstört delar av

ditt liv? Det kanske hände snabbt?


Jesus har gjort himlen klar. Jesus har genomborrat och vunnit över det onda. 


Han andas och himlen blir klar. Hans hand genomborrar den snabba ormen. 

Job 26:13


BÖN - tack Jesus för att Du vunnit. Andas på oss och gör himlen klar för oss. 



—- Den stunden i Getsemane, Artur Eriksson


Kapitel 42 är det sista kapitlet i Job. Jag vet inte under hur lång tid de här händelserna var.


För mig känns inte svaret på det som det viktiga, utan det är mer att Job hela tiden behöll sin tro på Gud.


Han var bevarad.


I det sista kapitlet samtalar Herren och Job med varandra. Job beskriver för Herren hur han tänker om Herren.


Tänk att i bön eller kanske sång berätta för Gud hur man känner. Innan jag läser vad Job sa vill jag gärna läsa från Höga visan.


När jag läser de orden tänker jag dem som ord från Jesus till dig och mig. 


Min vän börjar tala, han säger till mig: Stå upp, min älskade, du min sköna,

och kom. Ty se, vintern är förliden, regntiden är över, den är förbi. Blommorna

visar sig på marken, sångens tid har kommit, och turturduvans röst hörs åter i

vårt land. 

Höga visan 2:10-12


Tillbaka till Job. Så här står det om att han säger till Herren:


Job svarade Herren och sade: Jag vet att du förmår allt, inget som

du beslutar är omöjligt för dig.

Job 42:1-2


BÖN - tack Jesus för möjligheten att tala med Dig. Ber om bevarande

och skydd. Ber om lovsång i våra hjärtan. 



—- Helig mark, Bengt Johansson


Barn hos Dig. Så sjunger Bengt.


Önskar dig och mig att hela tiden få vara trygga i att vi är barn hos Gud. Alltid. 


Job hade varit med om många svårigheter. Han hade förlorat barn. Han hade förlorat hälsa. Han hade förlorat ägodelar. 


Men genom allt fortsatte Job och höll Job fast vid sin tro.


Du har säkert hört slutet någon gång. Att Job fick dubbelt tillbaka.  


Herren välsignar Job

Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner.

Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. 

Job 42:10


Än mer tycker jag om att få vara buren genom allt. Att inte behöva vara rädd.

Jag önskar dig trygghet. 


Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om,

ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig

med min rättfärdighets högra hand. 

Jes.41:10


BÖN - för människan som behöver känna och veta att hon är buren.


—- Om Han bär hela vår värld, Elida


Jag berättade att temat enligt kyrkoåret idag är försonaren. 


Jag är en av dem som tänker på Jesus som vår försonare. 


Ni vet nog att jag ibland roar mig med att se på synonymer till olika ord. Jag kan tänka att orden kan göra betydelsen mer tydlig för oss. 


Vad innebär det att Jesus har försonat, förenat?


Först kunde inte den där sidan som jag tittade på förstå att det fanns

ett ord som heter försonare.


Men om ordet förena användes kom flera synonymer. Jag ska läsa några

av dem. Märker att bara de skulle kunna bli en annan radiokväll.


Vi är förenade med Jesus. Jag läser synonymer till förena:


Slå samman, sammanföra, ansluta, viga, ena, sammanlänka, koppla,

överbrygga, förbinda.


BÖN - tack Jesus att Du är vår försonare.


—- För att Du inte tog det gudomliga, Pingstväckelsens predikantkör  


Jag tänker på att Jesus inte gjorde sitt offer under tvång. Under tvång

för att Han älskade människan, men Han valde.


Jesus valde dig. 


Jesus kommer att vara med dig genom hela ditt liv. 


Tack för den här kvällen. Bön för veckan som kommer.


Program på tisdag 18-20. Även på söndag nästa vecka. Om det blir

tyst någon gång kanske du kan vända besvikelse till att istället be för

människan. Vi kämpar på så gott vi kan. 


—- Genom allt, Kjell Samuelsson


—- Bara i dig, Bengt Johansson 









ANNONS
Av Ulrika - 15 augusti 2014 09:00

Jag hade radio. Tittade på att det skulle handla

om goda görvaltare enligt kyrkoåret. Nu på

söndag är samma tema. Det här var mina

tankar då:

 

Förvaltare. Vad tänker du på när du gör ordet?

Vad tänker jag på? Förvaltare. Jag tänker på sköta

och att ta hand om. Att vårda. 

 

Man kan jobba som fastighetsförvaltare också.

De vårdar väl? De lagar om något är trasigt.

 

Ja det är så att man kanske kan tänka att förvaltare

är de där andra. Kanske du tänker så. De där som syns.

Det är de som har uppgiften. De är förvaltare.

 

Men jag vill gärna uppmuntra dig att se dig själv
som en förvaltare. En som sköter och tar hand om.

 

Vad ska man göra då? Eller lyssna... Var. Du ÄR.

Det är också att förvalta. Jag kan känna mig lite ledsen

när det i samhället och bland oss människor har blivit

en sån tyngdpunkt på vad man GÖR. 

 

Som om man inte skulle duga om man inte gjorde?

Nu kan ni nog inse att jag talar mycket till mig själv.

Ja, jag har ju mest bara varit hemma nu i en massa år.

Duger inte till.

 

Så då vill jag säga till mig och till dig. Vi är. Vi duger.

Det är också ett sätt att förvalta tänker jag. Att ta vara

på den man är.

 

För ett tag se tror jag jag läste upp synonymerna till underbar.

Du är:

 

ljuvlig, suverän, fantastisk, himmelsk gudomlig, förtjusande,

härlig, sagolik   utsökt, paradisisk, skön, läcker.

 

Ja det är du. Är vi. 

 

Du, Gud, har skapat min kropp med alla dess organ.

Du vävde dem samman i min mors liv. Tack för att Du

skapade mig så unik och så underbar! 

Det är fascinerande att bara tänka på det. 

Allt Du gör är fantastiskt, det har jag verkligen fått erfara.

Du var där när mina ben formades i det tysta, när de fogades

samman i min mors liv. Du såg mig innan jag föddes och

planerade varje dag i mitt liv, innan någon av dem började.

Ja, varje dag skrevs ner i din bok! 

Hur ofattbara är inte dina tankar, Herre! Och hur otroligt många

är de inte. Om jag försökte räkna dem skulle jag aldrig nå slutet.

När jag vaknar på morgonen, tänker Du fortfarande på mig!

Ps.139:13-18

 

Så att ta vara på sig själv tänker jag är att vara en god förvaltare.

Jag ville gärna ha med i början att du ska veta att du är älskad.

Du är sedd. Det börjar liksom där tänker jag. I att veta värdet

hos sig själv. När man har det klart för sig kan man fortsätta.

 

ANNONS
Av Ulrika - 4 juli 2014 09:00

En gång till får du läsa från radion.

När jag skrev att jag sökte var det på

folkbibeln online. Här är texten:

Kan hända du redan läst den någon 

annan gång, men då blir det igen.

 

 

Alltid med skrev jag när jag ville söka på bibelord

utifrån den tanken. Alltså att Gud alltid är med.

Varje dag. Varje stund. Alltid.


Livet är inte alltid så snällt mot oss. Hälsa tas bort.

Människor tas bort. 


Vi står med saknad. Och undrar varför. Hur kunde det bli så?

Det stämmer ju inte. Så skulle det väl inte va.


Det skulle ju va liv. Det skulle va hälsa.


Det som är tröst för mig är att jag ändå kan få tro på att

Gud är där. Att Gud bär. Gud är med mig. Gud är med dig.


Det är inte lätt varje dag. Så klart inte. Vi får hjälpa varandra.

Uppmuntra varandra. Säga bra saker till varandra.

Påminna om Gud.


Och vi får prata med Gud. Berätta för Honom hur vi känner. 


Du får be. Du får prata med Gud. Han lyssnar till dig. Lyssnar.


Ett av bibelorden jag fick när jag skrev ”alltid med” var

från 2 Tess.3:16 


Må Han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. 

Herren vare med er alla.       

2 Tess.3:16


Det är Paulus som skriver. Fridens Herre. Tänk att Jesus är Herre över friden.

Det är hos Honom vi kan söka frid. Bara Honom. Bara Jesus. 


Och Paulus skriver om frid alltid. Inte bara på några timmar på söndagen.

Eller någon annan dag.  Alltid. Det önskar jag dig och mig.

Frid från vår Herre Jesus. Alltid.


Av Ulrika - 27 juni 2014 09:00

Jag "tittade in" lite på mina radiotankar.

Tänkte att du kanske ville läsa. 

 

Funderar på det här med hemligheter från

Gud. Han stressar aldrig oss, men visst kan

vi få ta en stund och vara stilla och vänta oss

gott från Gud?!

 

 

Det finns så mycket som stressar  oss. Som inte är bra för oss.

Som gör oss illa. Krav. Krav som vi tror andra ställer på oss.

Eller som vi kanske ställer på oss själva. Jag måste...

 

Därför tycker jag så mycket om titeln ”Lugnt och stilla”.

Att få känna stillhet. Det är du värd. Att få känna att du orkar.

 

Har för mig att Börje sjunger om att han ska ge en blomma till Gud.

Och vet du vad?!  Ja Gud blir så klart glad för blomman du ger eller gåvan,

men Han ger tillbaka till dig. Blomma till dig. Gåva till dig. Som du är

välkommen att ta emot.

 

För inte så länge sen var det en väninna som gav en bukett till mig.

En bukett med rosor från Jesus. 

 

Först kanske jag inte förstod, men ju mer tiden gick desto mer

betydelsefullt blev det för mig. Ja när jag tänker på det nu känner

jag glädje och tacksamhet. Bukett från Jesus. Omsorg från Jesus.

 

Önskar mycket att du ska få känna att du kan få ta emot från Jesus.

Att du får känna lugnt och stilla. 

 

--- Lugnt och stilla, Börje Ring

 


Nu i efterhand kunde jag inte hitta Lugnt och stilla på youtube,

men däremot en annan sång.

 

 

Av Ulrika - 23 maj 2014 10:00

Jag funderade på att vara Guds barn när jag

hade radio i söndags. Tog reda på synonymer 

till telning.

 

 

Ett annat av orden som var synonym till telning var planta.

Du och jag kan få tänka att vi är plantor hos vår Gud. 

 

Jag tänker på något ganska litet när jag tänker på planta.

Något litet.

 

Vi kan ganska ofta känna oss små. I alla fall är jag en av dem. 

 

Kanske kan det också vara ganska bra och förståndigt att känna

sig som en liten planta. Inte känna sig färdig och kunna allt. Vi

håller på att växa. Du håller på att växa. 

 

Kan hända ser du inte det nu, kan hända ser inte jag. Däremot

var det för ett tag sen som jag av en slags händelse, det var mer

troligt Guds omsorg, kom att läsa ett bibelord som uppmuntrade

mycket. 

 

Det kan nog vara så att den som redan är en kristen kämpar på

och tycker sig inte se något resultat av arbete man lagt ned.

 

När jag läste i Jesaja lyftes jag upp och kände mig mer modig.

Ja så kan bibelordet få fungera för dig och mig - det kan få ge liv

och nytt mod.

 

Det kan få betyda påminnelse om att man är sedd av Gud,

älskad av Gud. Att det lilla man gör kan komma att få betyda

mer än man tror.

 

Men Sion säger: "HERREN har övergivit mig, Herren har glömt mig."

Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt?

Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig.

Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig.

Dina söner skyndar sig tillbaka, medan de som förstör och ödelägger dig drar bort

ifrån dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring, alla samlas de hos dig.

Så sant jag lever, säger HERREN, du skall få klä dig i dem alla som en skrud

och lik en brud fästa dem omkring dig. Ty om du tidigare låg i ruiner och var

ödelagd och ditt land var förött, skall det nu bli för trångt att bo där, och de

som fördärvar dig skall vara långt borta. Du skall få höra barnen säga, de som

föddes under din barnlöshet: "Platsen är för trång för mig, gör plats för mig, så

att jag kan bo här."

Jes.49:14-20

 

Av Ulrika - 21 februari 2014 10:00

Jag har aldrig lagt ut delar av mitt "manus" till radion innan

sändning. I och för sig är det i och med direktsänt kanske inte

riktigt de orden jag säger, men ganska nära. Ska bara välja

vilken del det ska vara till dig... 

 


För min tjänare Jakobs skull, för Israels skull, min utvalde,

kallade jag dig vid namn. Jag gav dig ett ärenamn, fastän du

inte kände mig Jag är HERREN och det finns ingen annan.

Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän

du inte kände mig. 

Jes.45:4-5


Än en gång läser jag ett ord som kan vara lite svårt att förstå.

Dumma mig. Svårt på det sättet att man kan tänka på när man

läser att det är som om Gud hoppar på oss och inte låter oss välja.  


Men ändå, jag har valt för att jag även ser gott i ordet. Jag ser en

Gud som känner människor. Som känner och vet om henne eller

honom du möter på gatan, människor som du har mött. 


Ja Gud var med dig redan innan du var född. Han visste att du

skulle komma. 


Tycker om och vill gärna dela med mig av tanken att du och jag

är kända av Gud. Kända vid namn. 


Men nu, så säger HERREN, han som har skapat dig, Jakob,

han som har danat dig, Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig,

jag har kallat dig vid namn, du är min.

Jes.43:1


 

 

Av Ulrika - 14 februari 2014 10:00

"Tittar i mina gömmor" och hittar prat. 

 

Alltid med skrev jag när jag ville söka på bibelord utifrån

den tanken. Alltså att Gud alltid är med. Varje dag. Varje stund.

Alltid.


Livet är inte alltid så snällt mot oss. Hälsa tas bort.

Människor tas bort. 


Vi står med saknad. Och undrar varför. Hur kunde det bli så?

Det stämmer ju inte. Så skulle det väl inte va.


Det skulle ju va liv. Det skulle va hälsa.


Det som är tröst för mig är att jag ändå kan få tro på att Gud är där.

Att Gud bär. Gud är med mig. Gud är med dig.


Det är inte lätt varje dag. Så klart inte. Vi får hjälpa varandra.

Uppmuntra varandra. Säga bra saker till varandra. Påminna om Gud.


Och vi får prata med Gud. Berätta för Honom hur vi känner. 


Du får be. Du får prata med Gud. Han lyssnar till dig. Lyssnar.


Ett av bibelorden jag fick när jag skrev ”alltid med” var från 2 Tess.3:16 


Må Han som är fridens Herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. 

Herren vare med er alla.       

2 Tess.3:16


Det är Paulus som skriver. Fridens Herre. Tänk att Jesus är Herre över friden.

Det är hos Honom vi kan söka frid. Bara Honom. Bara Jesus. 


Och Paulus skriver om frid alltid. Inte bara på några timmar på söndagen.

Eller någon annan dag.  Alltid. Det önskar jag dig och mig.

Frid från vår Herre Jesus. Alltid.

 

Av Ulrika - 7 februari 2014 10:00

I söndags hade jag radio. Det här var en av texterna

jag hade med mig. Jag har tagit från min lilla bok,

så det är både radio och bok. Det handlar om det där

att du och jag får bära fram.

 

 

För flera år sedan drömde jag en dröm en natt. 

När jag vaknade var den fortfarande verklig för mig.
Det kom sig till och med så att jag predikade utifrån den. 

Jag hade drömt att jag väntade barn. Jag var jättedum i drömmen.

Gav ingen näring. Hade trånga byxor, så barnet fick inte plats att växa.

 

Tänker på detta med visioner för livet. Du kanske har en vision eller

tanke för ditt liv? Jag vet att Gud har det! Han vill låta dig bära fram.
Då vill jag gärna uppmuntra dig till att ge din vision, dina drömmar

och tankar, näring. Tänk gott om dem!


Sluta aldrig tro på dig själv. Tillsammans med Gud kan du göra stora

saker. Tror du inte Gud har lagt ner drömmar i ditt liv?! Då kommer

Han att hjälpa dig med dem.

 

Allt förmår jag i Honom som giver mig kraft.    


Fil.4:13

Presentation

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ vattenslangen med Blogkeen
Följ vattenslangen med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se