Inlägg publicerade under kategorin Gamla testamentet

Av Ulrika - 23 juli 2015 09:00

Mordokajs makt

Kung Ahasveros tog ut en skatt av fastlandet 

och av öarna i havet. Allt vad han i sin makt 

och väldighet gjorde, liksom skildringen om 

den storhet till vilken kungen upphöjde Mordokaj, 

det finns nertecknat i krönikan om Mediens och 

Persiens kungar. Ty juden Mordokaj var kung 

Ahasveros närmaste man. Han var mycket 

ansedd bland judarna och älskad av alla sina 

bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade 

för alla sina landsmäns välfärd.

Ester 10:1-3


Det har tagit tid för mig att komma till det

sista kapitlet. Jag tog sommarlov.


Men det verkar faktiskt som att jag blir 

hjälpt med bibelläsningen när jag skriver

här på bloggen.


Så en  kväll kom det sig så att jag läste

sista kapitlet i Esters bok.


Jag kan minnas att Ester gjorde mycket

för sitt folk, men på något sätt är det som

att jag nu på slutet kommer mest tänka på

Mordokaj. Jag har blivit medveten om

denna människa.


Tänk att få bli medveten och tänka på

människor förresten. Ta vara på de 

tiderna.


Mordokaj.  


 Ty juden Mordokaj var kung 

Ahasveros närmaste man. Han var mycket 

ansedd bland judarna och älskad av alla sina 

bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade 

för alla sina landsmäns välfärd.

Ester 10:3


Han som ”hängde med Ester”. För han var

Esters fosterfar har jag för mig. 


Och så blev det så bra. Han hade bara

fått chansen att få vara med.


Tänk att få vara med och liksom 

utnyttja chans man får? Mordokaj 

gjorde på ett bra sätt.


Kommer ihåg att han under en tid

också var illa ansedd och räknades 

att gärna bli dödad.


Men så blev det så bra. Det vände 

sig till gott.

 

1. Använd gärna dina möjligheter

på ett vist sätt. Be gärna Gud om 

vishet. 


Om någon av er brister i vishet ska han 

be till Gud, som ger åt alla villigt och utan 

att kritisera, och han ska få.

Jak.1:5


2. Då när du är i tider av svårigheter,

behöver du inte vara rädd. Försök vila

i att du har en Gud som hjälper dig.


Frukta inte, ty jag är med dig, se dig 

inte ängsligt om, ty jag är din Gud. 

Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag 

uppehåller dig med min rättfärdighets 

högra hand.

Jes.41:10

ANNONS
Av Ulrika - 8 juli 2015 09:00

Det blir bara värre och värre. Har inte alls lust 

att skriva någon reflektion om kapitlet.


Så jag lämnar så. 


Kjell har förresten namnsdag idag. Om jag

förstår rätt har det innebörd ”hjälmprydd”.

Grattis Kjell!


Jag kommer att tänka på frälsningens hjälm.


Och låten giva eder »frälsningens hjälm» 

och Andens svärd, som är Guds ord. 

Ef.6:17 (1917 års översättning)


Tänk att när vi behöver få söka skydd

och också låta sig ta emot.

 Jag lyssnade på sånger ett tag. Tänk om det blir så att samma kommer

två gånger i rad?


ANNONS
Av Ulrika - 1 juli 2015 09:00

Kommer du ihåg att det sas till Ester

att hon kanske levde för just denna 

tid och sak?


Nu kom det sig så att hon genom att

vädja till kungen kunde ordna frihet

för sitt folk. 


Och när folket upptäckte och upplevde

glädjen visade det sig i jubel. 


I varje provins och i varje stad dit 

kungens befallning och förordning 

kom blev det glädje och jubel bland 

judarna, och de höll fest och 

firade högtid.

Ester 8:17


Så från det här kapitlet… tänk vad

mycket gott du kan få innebära för

människor i din närhet. I den här 

tiden. Om du bara visste. 


 

Jesus säger till dig och mig. Han 

talar frihet. Han talar gott. 


Visst kan det nog vara gott att visa

sin tacksamhet tillbaka. Det som vi 

har hört och som vi har sett.

 

Nu tror Vi inte bara på grund av vad du har sagt. 

Vi har själva hört, och Vivet att han verkligen är

världens Frälsare."


Joh.4:42


Av Ulrika - 24 juni 2015 09:00

Vad jättesvårt. Då som jag ju gärna hade önskat att få

skriva något gott till dig.

 

Kapitel sju är verkligen bara hemskt.

 

I förra kapitlet kunde vi läsa om hur Haman

bjöds till fest. Jag hade uppfattat det som att han

kanske hade känt misslyckande. Men mitt i det fanns gott.

 

”Därefter, mitt i det som känns som ett stort misslyckande

kommer de och bjuder Haman  till en festmåltid.”

 

Så kommer vi till kapitel sju. Till festen.

Där berättar Ester om sin önskan för sitt folk.

 

Drottning Ester svarade: "Om jag har funnit nåd för dina ögon,

o konung, och om konungen så finner för gott, låt mitt eget liv sparas,

det är min bön, och låt mitt folk sparas, det är min begäran.

Ester 7:3

 

Det är det jag kommer ta med mig från kapitlet.

Att ha hjärta och känsla för sitt folk.

 

Jag klarar däremot inte av orden om att Haman blir dödad,

någon blir dödad. Det där är saker jag inte kan förstå.

 

Däremot det fina att ha hjärta och ansvar för människor.

Ansvar för sig själv. 

 

Då vill jag höra dem.

Av Ulrika - 17 juni 2015 09:00

Jag uppfattade bitterhet i förra kapitlet.

Hur den kan göra oss så illa. Haman hade

gjort en påle för att göra slut…


Haman hade just kommit in på den yttre borggården 

till kungapalatset för att be kungen att Mordokaj skulle 

hängas upp på den påle som han hade gjort i ordning 

för honom. Kungens tjänare svarade honom: 

"Ja, Haman står därute på borggården." 

Kungen sade: "Låt honom komma in." 

När Haman kom in, frågade kungen honom: 

"Vad skall man göra med den man som kungen 

vill hedra?" Haman tänkte i sitt hjärta: 

"Vem skulle kungen vilja hedra mer än mig?" 

Ester 6:4-6


Haaman tänker ut en fin plan till den som

kungen ska hedra. 


Då sade kungen till Haman: "Skynda dig, ta dräkten 

och hästen och gör så som du har sagt med juden Mordokaj 

som sitter i kungens port. Försumma inte något av det du sagt.

Ester 6:10


Det blev inte alls som Haman hade tänkt.

Trodde han kanske att det var han själv 

som skulle bli hedrad? Det står om att 

han skämdes sen, men han gjorde först

verkligen efter sina regler. 


Kommer att tänka på vad Jesus sa om 

att be för sina fiender. 


Jag säger er: Älska era fiender och 

be för dem som förföljer er.

Matt.5:44


Tror det kan vara en slags styrka att

be även för dem som gör illa? Det är

verkligen inte lätt, men jag önskar oss

klara. 


Det är ett rörigt kapitel. Kort, men rörigt.


Nu går Haman hem och berättar hur tokigt

det blev och hur han skämdes. 


Medan de ännu talade med honom, kom kungens hovmän 

för att hämta Haman till festmåltiden som 

Ester hade ordnat.

Ester 6:14


Jag försöker tänka mig in i om jag

kanske skulle kunna lära mig något 

ur texten.


Haman… jag tänker mig in mig som honom.

Hur vi människor ibland kan få för oss att göra

så dumma dumma saker. Aldrig att jag skulle

uppmuntra till sådant.


Däremot det där om att Haman gjorde efter 

vad han sagt. Det är ett föredöme. Att stå vid 

sitt ord. 


Det var där jag även kom att tänka på

Jesu ord om att älska sina fiender. Han 

gjorde för det var det som var rätt, för

han hade sagt. 


Därefter… sa jag att kapitlet kändes lite

rörigt eller att det nog är så att jag rör till

det för mig? 


Därefter, mitt i det som känns som ett stort

misslyckande kommer de och bjuder Haman 

till en festmåltid. 


Tänk att få tro att mitt i det som känns som

misslyckande och ett slags platt fall där kan

vi få bli överraskade. 


Vet du inte, har du inte hört att Herren är 

en evig Gud, som har skapat jordens ändar? 

Han blir inte trött och utmattas inte, hans 

förstånd kan inte utforskas.

Jes.40:28

 

Av Ulrika - 10 juni 2015 09:00

När jag läste kapitel fem började jag tänka på 

två saker jag ville dela med dig. Kapitlet handlar 

liksom om två områden skulle man nästan kunna 

säga.


Först är det om drottning Ester och hennes relation

till kungen. Jag börjar tänka på din och min relation

till vår kung Jesus. 


På tredje dagen klädde Ester sig i kunglig skrud 

och ställde sig på den inre borggården till kungapalatset, 

mitt för den kungliga huvudbyggnaden. 

Ester 5:1


Kan hända kommer du tycka att jag tänker alldeles 

för långt ut från texten nu, men så här…


Det känns precis som att Ester gjorde sina handlingar

mycket medvetet. 


Undrar tro om det inte kan vara så att du och jag

gärna får tala om för vår kung Jesus vad det är

vi önskar och längtar efter? Kanske ska vi låta

oss medvetet komma med önskningar?


Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester? 

Vad är din begäran? Om den så gäller halva riket 

skall du få det.”

Ester 5:3


Kungens svar känns alldeles underbart gott och 

fantastiskt. Kanske faktist så som kung Jesus 

skulle svara dig och mig när vi söker Honom?


Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla 

era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.

Fil.4:6


 

Så den första delen i min fundering handlar

om att uppmuntra till att medvetet söka kung

Jesus, och gärna berätta om önskningar samt

tryggheten i att veta att våra böner är hörda. 


I den andra funderingen började jag tänka

lite på det hemska med bitterhet. Det som 

förstör så mycket. 


Den dagen gick Haman därifrån glad och väl till mods. 

Men när han fick se Mordokaj i kungens port och 

denne varken steg upp eller ens rörde sig för honom, 

blev Haman rasande på Mordokaj.

Ester 5:9


Jag började på något sätt känna en slags sorg

för Haman. Hur han blev rasande. Han blev arg

och bitter. Kapitlet slutar med att han reser upp

en påle till att använda för Mordokajs död.


Det finns så mycket bitterhet som gör illa. 

Människor blir skadade och kanske tar det 

också illa på människan som blir bitter? 


Jag vill ju inte alls försvara Haman och 

säga det som att han hade rätt att reagera,

nej nej.


Däremot kan jag önska för oss ett hjärta 

som är fritt från bitterhet. Som bara får 

vara i lugn och ro. I stillhet.

 

Av Ulrika - 3 juni 2015 09:00

Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet 

just för en tid som denna?

Ester 4:14


En enda vers. Det är nog bättre om du läser

hela kapitlet för att ha koll.


Däremot en vers. En vers som påminner

mig om syfte. 


Tänk att få tänka på och vara glad att ens

eget lilla liv har ett syfte.


Det finns en tanke med ditt liv.


Visst kan man nog börja fundera, börja

tack, börja glädjas.


Nej allt är verkligen inte perfekt, men 

våga tro på syfte. 


Häromdagen höll jag hårt i ordet.


Gå nu! Jag skall vara med din mun och 

lära dig vad du skall säga."

2 Mos.4:12


Senare idag ska jag få vara med och 

tala. Det är en skatt för mig.

 


Av Ulrika - 27 maj 2015 14:37

Vi läser om en tid då kungen upphöjde 

och befallde att man skulle böja knä.

 

En tid därefter upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman, 

Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta 

platsen bland alla de furstar som var hos honom

Ester 3:1

 

Men det var en människa. 

 

Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom. 

Ester 3:2

 

Har för mig att vi läst om Mordokaj tidigare. Tror han 

var fosterfar till Ester.

 

Han ville inte lyda under någon kung. Han förklarade 

att han ju var jude. Därför ville han inte. 

 

Undrar tro om det nog kanske var ett medvetet val

som Morokaj gjorde. 

 

Nu för mitt liv idag… tycker om tanken på att göra

medvetna val. 

 

Ibland kan det få konsekvenser. Mordokaj och hela 

den judiska befolkningen. Det finns ingen chans för

mig att förstå eller förklara vilket område det var.

 

Etthundratjugosju provinser från Indien till Nubien.

Ester 1:1

 

Däremot tänker jag mig att det judiska folket levde,

en del av dem, bland ett annat folk.

 

I alla fall… Mordokaj. Mordokaj tänkte sig inte böja

knä för någon människa.  

 

Och så började jag tänka på medvetna val. Och på

konsekvenser. 

 

Våra val har konsekvenser. Har följder. 

Önskar oss göra goda val. 


Presentation

Fråga mig

12 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ vattenslangen med Blogkeen
Följ vattenslangen med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se